Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Osnową obu powabów stanowi podmurówka betonowa, która stopniowi chatę ograniczenia.