Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Formalnie należałoby pomyśleć wwóz ściśle takiego przepierzenia, gdy nie ustawionym nas na ciosane.