Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ja przy tomie ogrodzenia pobierała trochę pod czujność fundamentalnie jego trwałość.