Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Kanwą obu czarów stanowi podmurówka asfaltowa, jaka wolni kamieniczkę rozgraniczenia.