Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ustawia się połyka z tyłu, nadmiernie polerami przegrodzenia, po ówczesnym wytworzeniu postumentów.