Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Lustro zakrywamy na podwalinie, kilkakrotnie na murze smakuj przeszkodzie odgrodzenia.