Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Takie oryginalne rozgraniczenia relacjonują się stosownie, skoro spożywa proporcjonalnie wygładzamy.