Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Zwierciadło odraczamy na kolumnie, parokrotnie na parkanie czyli przeszkodzie obramowania.