Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Na bazaru pojawiły się asfaltowe okratowania, jakich napełnienie imituje odrętwiałe deski.