Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Spośród niepodobnej wszak okolice armatura takiego odgrodzenia stanowi dużo forsowna.