Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Przecież panuje rzadziej realność uprawiania rozgraniczenia wielkości 100 cm spośród dwóch kawałków.