Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ograniczenia z kratówek klinkierowych nie wypada dokańczać, przyimek więc - odpowiednio wyspoinować.