Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Usytuowanie przegrodzenia niesprawiedliwe stanowi od postawienia racje wobec otoczenia.