Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Negacja zapamiętuję ponad obramowania, i myśle iż wówczas bedzie jakies 20k przynajmniej.