Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Juvelerare Webshop


  • Juvelerare Carl Hoff AB grundades 1869 men fick namnet Carl Hoff först 1912 efter den dåvarande ägaren. Nuvarande ägare tog över verksamheten från familjen Hoff 1978. Butiken, med tillhörande verkstad, har legat på Kullagatan 3 sedan 1926. https://www.carlhoff.se